Vriend worden van het Orkest

De Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw heeft als doel ondersteuning van het Orkest. De stichting is opgericht op 11 juni 2015. Wij verwelkomen ook U graag als vaste Vriend. U kunt zich per-email aanmelden via vrienden@orchestra18c.com. U kunt zich ook aanmelden door EUR 100 of meer over te maken onder vermelding van uw email adres naar de bankrekening van onze stichting: NL18ABNA0860752240.

U bent al vaste Vriend met een jaarlijkse bijdrage van €100. 
Wij nemen U dan op in ons bestand voor de Vriendenbrief en wij sturen u de volledige programma’s van het Orkest. Ook krijgt u een uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse vriendenbijeenkomst.

Met een jaarlijkse bijdrage van €250 of meer krijgt U bovendien uitnodigingen voor het bijwonen van repetities en toegang tot andere kijkjes “achter de schermen”. Na aanmelding sturen wij U een recent uitgekomen cd van ons Orkest.

De middelen van de stichting worden uitsluitend aangewend voor activiteiten van het orkest, zoals de concerten in Nederland en de rest van de wereld.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 8552 626 31). Dat betekent dat voor giften aan de Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende eeuw  een extra aftrek geldt van 25% bij Uw aangifte inkomstenbelasting, met een maximum van €1250 per jaar. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie. Daar staan ook de wettelijke drempelbedragen voor de giftenaftrek.

Voor periodieke schenkingen gelden extra belastingvoordelen. Er geldt dan als aan de voorwaarden wordt voldaan geen drempelbedrag. Elke bijdrage – hoe klein ook – is dan aftrekbaar. Net als bij een eenmalige gift mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van €1250 per jaar. Zie ook hiervoor de site van de Belastingdienst. Mocht u tot periodieke schenking besluiten, dan vindt u hier het door de Belastingdienst ontworpen formulier. U kunt dit formulier ingevuld per e-mail naar ons toe sturen via vrienden@orchestra18c.com, waarna wij het ondertekend aan U zullen retourneren. 

Het Bestuur van de stichting werkt onbezoldigd en bestaat uit:
…, voorzitter
Gerard van Westen, penningmeester
Jan van Trigt, secretaris
Anneke Paulides
Louisa van den Broek

Bankgegevens
Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
IBAN: NL18ABNA0860752240


Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021 (PDF).

Klik hier voor de jaarcijfers van 2021 (PDF).
Klik hier voor de jaarcijfers van 2020 (PDF).
Klik hier voor de jaarcijfers van 2019 (PDF).
Klik
hier voor de jaarcijfers van 2018 (PDF).
Klik hier voor de jaarcijfers van 2017 (PDF).
Klik hier voor de jaarcijfers van 2016 (PDF). 

5 continents, 35 countries, 350 cities, 50 musicians, 35 composers, 285 pieces, more than 155 tours and 1555 concerts so far. Friends will stay updated on our activities and future tours. When the history of the Orchestra of the Eighteenth Century is written, your name will be included!