Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw

De Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw nodigt u uit de realisering van haar plannen tot ondersteuning van het Orkest mede mogelijk te maken door een eenmalige of periodieke schenking. Het is een goede gewoonte van het Orkest om zijn donateurs te eren. 

Voor een idee hoe dat gaat: 

♦ na een bijdrage van €100
Het Orkest neemt u op in het bestand voor de nieuwsbrief en zendt u de volledige programma’s. Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse vriendendag.
CPE Bach – De drie cello concerten met Roel Dieltiens, cd.

♦ na een bijdrage van €250:
Zoals bij €100,- én:
Uitnodiging tot het bijwonen van generale repetities en “achter de schermen” toegang.

♦ na een bijdrage van €500 of meer:
Zoals bij €250,- én:
The Rameau Recordings, cd-box met Brüggens mooiste Rameau opnames. 

 
De Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw fungeert als steunstichting van het Orkest van de Achttiende Eeuw. De middelen van de stichting kunnen alleen maar worden aangewend voor activiteiten van het orkest, zoals het bevorderen van het geven van concerten in Nederland en de rest van de wereld.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, een culturele ANBI-organisatie. Dat betekent dat giften aan de Stichting Vrienden van het Orkest van de Achtiende eeuw zelfs voor 25% extra kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, met een maximum van €1250. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie, ook voor drempelbedragen voor aftrek.

Voor periodieke schenkingen gelden extra belastingvoordelen. U heeft als aan de voorwaarden wordt voldaan geen drempelbedrag. Elke bijdrage – hoe klein ook – is aftrekbaar. Net als bij een eenmalige gift mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van €1250. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie. Mocht u tot periodieke schenking besluiten, dan vindt u hier het door de Belastingdienst ontworpen formulier. Gelieve dit ingevuld naar ons te sturen, waarna wij het ondertekend retourneren. 


Bestuur, onbezoldigd
Dirk Jan van den Berg, voorzitter
Gerard van Westen, penningmeester
Jan van Trigt, secretaris
Liesbeth Horstink
Anneke Paulides
Louisa van den Broek


Bankgegevens
Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
IBAN: NL18ABNA0860752240


Klik hier voor de jaarcijfers van 2019 (PDF).
Klik
hier voor de jaarcijfers van 2018 (PDF).
Klik hier voor de jaarcijfers van 2017 (PDF).
Klik hier voor de jaarcijfers van 2016 (PDF). 


Datum van oprichting 11 juni 2015

 

5 continents, 35 countries, 350 cities, 50 musicians, 35 composers, 285 pieces, more than 155 tours and 1555 concerts so far. Friends will stay updated on our activities and future tours. When the history of the Orchestra of the Eighteenth Century is written, your name will be included!