ANBI

De stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (PBO) (RSIN 8552 626 31). Dat betekent dat je voor giften aan de Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw een extra aftrekpost van 25% kunt toepassen op je aangifte inkomstenbelasting, met een maximum van €1250 per jaar. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie. Daar vind je ook de wettelijke drempels die gelden voor belastingaftrek voor giften.

Er zijn extra belastingvoordelen voor periodieke schenkingen zonder drempel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dan zijn alle donaties – hoe klein ook – aftrekbaar van de belasting. Net als bij een eenmalige gift mag er 25% extra worden afgetrokken, met een maximum van € 1250 per jaar. Zie hiervoor ook de website van de Belastingdienst. Kies je voor een periodieke schenking, dan vind je hier het formulier dat de Belastingdienst heeft opgesteld. Stuur het ingevulde formulier naar ons per e-mail op vrienden@orchestra18c.com, waarna wij het ondertekende formulier naar je terugsturen.

Jaarrekening 2022
ANBI-Gegevens

Bankgegevens
Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
IBAN Rekening: NL18 ABNA 08 6075 2240