Missie

Het Orkest van de Achttiende Eeuw speelt, ontdekt en bevraagt (de verhalen achter) de noten van het klassieke repertoire, geeft deze door en gaat verbindingen aan met een breed publiek en een nieuwe generatie musici.

Visie

Muziek van vroeger is belangrijk in het heden. Muziek verbindt, inspireert en zet aan tot reflectie over het hier en nu van onze eigen wereld. Zij vertelt ons iets over universele thema’s: het leven en de dood, liefde en verdriet, geloof en verwondering, mens en natuur, en sociale cohesie. Daarbij: muziek is mooi en kan emotioneren, ook zonder context of voorkennis.

De Historically Informed Practice ofwel HIP is voor ons een state of mind: het gaat over het soort instrument en de manier van spelen, en ook over de historische en culturele context. Dit kruispunt creëert een perfecte bron voor zowel muzikale excellentie als maatschappelijk relevantie. Het geeft het orkest een geweldig uitgangspunt deze twee facetten van de muziek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de voorbereiding en elan in de uitvoering te combineren.

Doordat we ons echter niet vastzetten in tradities kunnen we dicht bij het publiek komen, en samen met hen op zoek gaan naar de betekenis van klassieke muziek in het nu. O18c speelt met het grootste respect voor de muziek; we laten ruimte voor creatie en experiment. We geloven dat meerstemmigheid in ons werk en verbondenheid met de wereld om ons heen kan leiden tot heel bijzondere resultaten.

Kernwaarden

  • Nieuwsgierig en kritisch: Een bevragende houding hoort bij O18c en komt terug in alles wat we doen.

  • Meerstemmig: We zijn sparringpartners van elkaar, vakgenoten en publiek. We werken met veel verschillende partners vanuit een gedeelde artistieke visie.

  • Vooruitstrevend: O18c is een zelfkritisch organisatie en wil vooroplopen wat betreft interpretaties, speelkwaliteit en relevantie; we willen een belangrijk rol spelen in het ontwikkelen van het genre.

  • Verbindend: We brengen mensen, disciplines, kennis, tijdspannen, heden en verleden in verbinding met elkaar; wij zijn een belangrijke schakel in de keten van klassieke muziek, zowel in Nederland als internationaal. We zoeken de verbinding met de maatschappij om ons heen.