Het Orkest van de Achttiende Eeuw is vanaf 2025 aangesloten bij de CAO muziekensembles. Wij onderschrijven en passen de Code Diversiteit en Inclusie, Governance Code Cultuur en Fair Practice Code actief toe in ons beleid.

Download hier het jaarverslag + jaarcijfers van 2022.